Projektiranje in načrtovanje

V sodelovanju z vrhunskimi arhitekti in inženirji, vam nudimo celovite storitve projektiranja in pridobivanje dovoljenj za gradnjo in obnovo stavb v skoraj nič-energijskem (sNEH) ali pasivnem standardu (PH). Delo projektantov postaja vsako leto bolj zahtevno, saj nova direktiva EU zahteva, da bodo morale biti vse stavbe zgrajene po letu 2020 v skoraj nič-energijskem standardu. Zato je potrebno pri izdelavi kakovostne projektne dokumentacije veliko sodelovanja med arhitekti, inženirji in drugimi strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami pri načrtovanju sNES stavb.

Z uporabo sodobnih programskih orodij, ki omogočajo izdelavo načrta v BIM tehnologiji – digitalni 3D model zgradbe, namesto sedanjih 2D načrtov, vam daje dodatne možnost vpogleda v projekt na podlagi simulacije in vizualizacije že v idejni fazi, kar je nato odlična osnova za kakovostno in hitro gradnjo. Naši arhitekti upoštevajo vse standarde za gradnjo “zelenih” stavb, ki so okolju in uporabniku prijazni.

Spremljajte nas tudi na

Dobre priložnosti za izboljšave in optimizacijo gradnje so na začetku načrtovanja, v kasnejših fazah pa se zmanjšujejo. Zato moramo že v začetku najti najboljše rešitve, ki vključujejo znanje in izkušnje vseh sodelujočih v projektu. Le tako načrtovani objekti bodo dosegli zastavljene ekonomske, ekološke in družbene cilje zelene gradnje.


Želite aktualne informacije s področja gradnje?

Potrebna dokumentacija za gradnjo

IDZ – idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev
– umestitev objekta v prostor
– idejna zasnova objekta
DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
– urbanistična zasnova projekta
– arhitektura in osnovni elementi stavbe
– pridobivanje soglasij in vodenje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja
PZI – projekt za izvedbo – obvezen del dokumentacije, ki ga je potrebno oddati na UE pred začetkom gradnje skupaj s prijavo začetka del
– izvedbeni načrt arhitektura z detajli in specifikacijo vgrajenih materialov
– načrt konstrukcij in statični izračuni

– izdelava izračuna gradbene fizike, elaborat zvočne zaščite in požarne varnosti
– PHPP izračun energetske učinkovitosti za potrebe Ekosklada
– načrt strojnih instalacij (ogrevanja, prezračevanja, vodovoda in kanalizacije)
– načrt elektro instalacij in krmiljenja
– popis vseh del
PID – projekt izvedenih del (pri enostanovanjskih objetih ni nujen, če ni bilo sprememb pri gradnji) samo kopija PZI + izjava projektanta
POV – projekt za obratovanje in vzdrževanje
DZO – dokazila o zanesljivosti objekta

Poleg izdelave individualnih načrtov, nudimo tudi nekaj zanimivih tipskih projektov, ki so cenovno ugodnejši, vendar tudi pri teh nudimo možnost prilagoditve glede na želje in potrebe investitorja.

Zelena gradnja, 2023 © Pravice pridržane. Oblikovanje: rajkom.si