Pametne inštalacije

Usklajeno krmiljenje žaluzij in energetskih naprav za izboljšanje energijske bilance hiše

Pametni sistemi vzdrževanja toplotnega ugodja v skoraj nič-energijski in pasivni hiši mora poskrbeti za maksimalno izkoriščenost naravnih virov sončne energije, na drugi strani pa preprečiti prekomerno pregrevanje prostora. Pri tem igrajo veliko vlogo senčila, še posebej žaluzije, saj z njihovim odpiranjem in zapiranjem lahko reguliramo delež vpadle sončne energije v hišo. Poleti nam preprečuje pregrevanje hiše, pozimi pa ob prisotnosti sonca omogoči maksimalno izkoriščanje sončne energije.
Nameščanje kvalitetnih energetskih naprav je seveda eden od ključnih pogojev za doseganje visoke energetske učinkovitosti zgradbe. To pa se lahko izkaže kot jalovo početje, če te naprave niso medsebojno ustrezno koordinirane. V skrajnem primeru je možno celo, da delujejo »druga proti drugi« in v nasprotju s pričakovanji tvorijo slab energetski sistem. Po drugi strani so kvalitetnejše energetske naprave pogosto tudi precej zahtevne za upravljanje, saj zahtevajo od uporabnika precejšnja dodatna znanja.

Spremljajte nas tudi na

Izbor krmilnih naprav pametne hiše

Uporabite lahko naslednje krmilnike, ki vam olajšajo vsokodnevno upravljanje sistemov v hiši:

Sistem za krmiljenja senčil
– krmiljenje žaluzij na podlagi vremenskih podatkov
– kontrolo položaja in naklona žaluzij
– časovno krmiljenje žaluzij
– krmiljenje po prilagojenih scenarijih

Sistem krmiljenja prezračevanja in ogrevanja

Sistem za varnost

Upravljanje svetil klasično, preko scen in urnikov


Želite aktualne informacije s področja gradnje?

Oddaljen dostop

Celoten sistem je povezan v splet z varno spletno povezavo, kjer lahko z vsako napravo, ki ima spletni brskalnik (telefon, tablica, računalnik) dostopate in upravljate z vašo hišo in napravami.
Z odaljeni dostopo krmilite žaluzije posamezno ali po skupinah, vklapljate/izklapljate druge porabnike, ogrevanje, prezračevanje, preverjate parametre sistema (trenutni položaji žaluzij in drugih povezanih porabnikov, temperature v hiši ). Preverjate stanje v hiši v primeru sproženega alarma in še veliko drugih lastnosti.

Vgrajujemo sistem vodilnega proizvajalca na slovenskem trgu Entia Living. Več na http://entia.si/sl

Spremljajte nas tudi na

Zelena gradnja, 2023 © Pravice pridržane. Oblikovanje: rajkom.si