Skoraj nič-energijske hiše

(sNEH)

Od leta 2020 bodo vse hiše skladno z evropsko zakonodajo morale dosegati zahteve skoraj nič-energijskih hiš. Pri čemer sNEH predstavljajo objekte z zelo visoko energetsko učinkovitostjo in zelo majhno količino potrebne energije za obratovanje. Energija za obratovanje je pridobljena v večini iz obnovljivih virov energije. Z našimi konstrukcijskimi sistemi vam že danes zagotovimo hiše, ki ustrezajo tem standardu.

Spremljajte nas tudi na

Kaj štejemo med sNEH?

Med skoraj nič-energijske hiše štejemo tiste objekte, katerih potrebna toplota za ogrevanje stavbe znaša pod 25 kWh/m2 a. Za izpolnjevanje standarda sNEH je potrebno zagotoviti ustrezno toplotno izolacijo ovoja vključno s kakovostno vgradnjo stavbnega pohištva. Zmanjšati je potrebno tudi prezračevalne izgube, kar dosežemo z vgradnjo centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. S tem zagotovimo dovolj dotoka svežega zraka v prostore, kar pa ne pomeni, da ne smete odpirati oken.

Zelena gradnja, 2023 © Pravice pridržane. Oblikovanje: rajkom.si