Sončna elektrarna

Energija sonca je neomejen in trajni vir, ki ga lahko koristimo na več načinov. Z gradnjo sNEH koristimo enegijo sonca s pasivnim ogrevanjem prek steklenih površin, še bolje pa jo iskoristimo, če na streho vgradimo sončno elektrano. V zadnjih letih je razvoj sončnih elektraren močno napredoval, tako da je danes dostopna že vsakem investitorju za lastne potrebe. Sistem samooskrbe v skladu z državno Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije deluje po sistemu net metering. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšni shranjevalnik energije, ko je imamo preveč jo odajamo, ko jo rabimo pa jo odvzamemo iz omrežja.

Projekt vam izvedemo na ključ, uredimo pa tudi vso potrebno dokumentacijo. Za sončno elektrarno lahko pridobite tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada j.s..

Spremljajte nas tudi na

Sončni kolektorji

Priprava tople vode je najcenejša s pomočjo sončnih kolektorjev. S tem privarčujemo do 70% potrebne energije. Vgradnja sprejemnikov energije sonca je obvezna za objekte, ki nimajo za pripravo tople vode ali ogrevanja vgrajenih generatorjev toplote, ki koristijo obnovljive vire enrgije (toplotna črpalka ali peč na biomaso). Sončne kolektorje se namesti na del strehe, ki je obrnjen v  smeri juga. Število sprejemnikov se prilagodimo na število porabnikov, kot tudi velikost zalogovnika tople vode, da ne prihaja do pregrevanja. Višek energije lahko uporabimo za ogrevanje bazena.

Zelena gradnja, 2023 © Pravice pridržane. Oblikovanje: rajkom.si