Skoraj nič-energijske hiše

(sNEH)

Od leta 2020 bodo vse hiše skladno z evropsko direktivo morale imeti skoraj ničelno porabo energije. Pri čemer sNEH predstavljajo objekte z zelo visoko energetsko učinkovitostjo in zelo majhno količino potrebne energije za obratovanje. Energija za obratovanje je pridobljena v večini iz obnovljivih virov energije.

Pasivne hiše

Ime pasivna hiša ne pomeni, da je to klimatizirana hiša ali da take hiše ni potrebno dodatno ogrevati, temveč izhaja iz dejstva, da tako grajena hiša optimalno izkorišča toplotne dobitke sonca in drugi notranjih virov energije za potrebe ogrevanja, v poletnem času pa mora biti ustrezno zasenčena, da v večini primerov ni potreb po dodatnem hlajenju.

Konstrukcijski sistemi

Opeka je praviloma glavni konstrukcijski element pri večini naših hiš. Vendar opeka ni dovolj, saj je potreno rešiti tudi toplotne mostove pri vezeh in prekladah. Zato smo v 10 letih iskušenj in stalnega razvoja, prišli do odličnih tehnoloških rešitev, ki so potrebne, da ima vsaka naša hiša najvišjo stopnjo energijske učinkovitosti in dolgo življenjsko dobo.

Stavbno pohištvo

Kvalitetno stavbno pohištvo je pogoj za energetsko učinkovito gradnjo hiše, ne glede ali je to izdelano iz lesa ali v kombinaciji les – aluminij oziroma iz PVC profilov. Vsak izbor ima svoje prednosti in slabosti, pri lesenem stavbnem pohištvu nas predvsem navdušuje videz naravnega materiala, malo manj pa vzdrževanje, pri PVC oknih pa ugodna nabavna cena in malo vzdrževanja.

Ogrevanje in prezračevanje

Uporaba instalacij v sodobni skoraj nič-energijski hiši je prav tako pomembna kot v klasični gradnji. Potrebno je izbrati bolj učinkovit in trajnostni sistem, da že danes zadostimo standardom, ki bodo stopili v veljali po letu 2020. Med ključnimi novosti v sNEH je centralno prezračevanje z vračanjem toplotne odpadnega zraka.

Sončna energija

Energija sonca je trajni vir energije, ki ga lahko koristimo na več načino. Z gradnjo sNEH koristimo enegijo sonca s pasivnim ogrevanjem prek steklenih površin, še bolje pa jo iskoristimo, če na streho vgradimo sončno elektrano ali sončne kolektorje za pripravo tople vode.

Pametne inštalacije

Pametni sistem krmiljenja hiše omogoča preprosto vzdrževanja toplotnega ugodja in hkrati dovolj svetlobe v skoraj nič-energijski hiši. Sistem pripomore k optimalnem koriščenju naravnih virov sončne energije, na drugi strani pa prepreči prekomerno pregrevanje prostora. Sistem omogoča upravljanje senčil, energetskih naprav, svetil in varnost.

Zelena gradnja, 2023 © Pravice pridržane. Oblikovanje: rajkom.si