Celovita prenova hiše v skoraj nič-energijsko hišo

Prenova hiše v skoraj nič-energijski razred je za strokovnjake veliko večji iziv kot gradnja nove pasivne hiše. Zato je potreben celovit pristop gradbenih strokovnjakov z izkušnjami, da pripravijo dobro analizo obstoječega stanja, na podlagi katere ugotovitvimo smotrnost prenove.
Za pravilno in kvalitetno izvedbo prenove vam nudimo celovite storitve naših strokovnjakov z izkušnjami, ki vas bodo vodili skozi celotni proces. V prvi fazi vam bomo izdelali analizo obstoječega stanja nepremičnine z oceno stroškov in smiselnosti prenove. Nato vam izdelamo ustrezno dokumentacijo za pridobitev dovoljenj za rekonstriukcijo s popisi del ter dokumentacijo za prijavo na razpis Ekosklada. Šele na to se lahko dogovorimo tudi za celovito izvedbo prenove ali rekonstrukcije, ki jo izvedemo z lastno ekipo v sodelovanju s posameznimi obrtniki.

Spremljajte nas tudi na

Pomen

Pomen celovite prenove je predvsem v tem, da dosežemo optimalno razmerje med uporabnostjo, usklajenem delovanju vseh sistemov kot tudi optimizacijo stroškov v celotnem življenjskem ciklusu (od prenove, uporabe do razgradnje). Prihranki pri stroških obratovanja po prenovi so lahko tudi do 70%, to pa dosežemo s pravilno izolacijo celotnega ovoja stavbe in vgradnjo učinkovite tehnološke opreme. Za kvaliteno prenovo je pomebno, da vključimo znanje in nasvete strokovnjakov, ki imajo veliko izkušenj pri vodenju prenove v skoraj nič-energijskem standardu. Le tako načrtovane in celovito izvedene prenove bodo prinesle optimalne učinke investicije na bodoče stroške in kvaliteto bivanja.


Želite aktualne informacije s področja gradnje?

Cilj

Cilj celovite prenove je doseči skoraj ničenergijski standard z letno porabo energije za ogrevanje med 15 in 25 kWh/m2a, za kar so na razpolago tudi kot spodbuda, nepovratna sredstva Ekosklada j.s., ki vam bodo kar precej olajšala stroške investicije. Celovita prenova zajema predvsem sanacijo toplotneg ovoja stavbe (tla na terenu, fasade, strehe, sanacij linijskih toplotnih mostov), zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, prilagoditev in obnova sistema ogrevanja in priprave tople sanitarne vode, vgradnja ustreznega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in zagotovitev ustrezne zrakotesnosti (n50-1 = 1,0) celotne stavbe. Istočasno se po potrebi prenovi še ostale dotrajane ali poškodovane konstrukcijske dele stavbe in instalacije oziramo izvede celovita rekonstrukcija.

NOVO: Subvencija Ekosklada j.s. za celovito prenovo hiše v letu 2020 je še višja, kot v preteklosti.

Spremljajte nas tudi na

NOVO

Subvencija Ekosklada j.s. za celovito prenovo hiše v letu 2020 je še višja, kot v preteklosti.

Zelena gradnja, 2023 © Pravice pridržane. Oblikovanje: rajkom.si